egospodarka.pl | mec. Gałązka: Tradycyjne znaki opłaty sądowej odchodzą do lamusa

Opłaty sądowe związane z podejmowanymi przez uczestników procesów czynności do tych czas można było uiszczać przelewem na rachunek bankowy właściwego dla danej sprawy sądu, gotówką w kasie sądu lub za pomocą tradycyjnych znaczków opłaty sądowej.
Opłaty znakami tradycyjnymi były limitowane do kwoty 1500 zł i uiszczało się je poprzez naklejenie odpowiednich nominałów znaków na odpowiednim piśmie. Opłaty wyższe należało wykonywać w kasie sądu lub za pomocą przelewu na właściwy rachunek bankowy sądu.

W roku 2016 r. zmieniono wzór znaków sądowych z tradycyjnej formy znaczka przypominającego znaczek pocztowy z określonym z góry nominałem na formę elektroniczną zawierającą wizerunek orła w koronie napis Ministerstwo Sprawiedliwości Znaki Opłaty Sądowej kod kreskowy i 14 cyfrowy kod numeryczny, nominał widniejący na znaczku określa natomiast sam opłacający. Stopniowo znaki tradycyjne były wypierane z obiegu przez znaki elektroniczne generowane przez platformę e-Płatności. Od pierwszego lipca br. sądy i banki zaprzestaną całkowicie sprzedaży znaczków tradycyjnych, nie będzie można też ich zwrócić do kasy sądu, ani opłacać nimi czynności sądowych. Znaczki papierowe wyjdą z obiegu na rzecz znaków emitowanych przez system Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany w internecie pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl. Znaczki cyfrowe generowane są w systemie informatycznym możemy uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy polega na samodzielnym pobraniu znaków z portalu, aby zakupić znaki musimy mieć aktywne konto mailowe i dostęp do płatności elektronicznych w formie określonej na platformie. Po dokonaniu płatności, dostaniemy wiadomość email na wskazane przez nas konto o temacie „MS ePłatności – znaki opłaty sądowej” z załącznikiem w formie pdf. W pliku jest wizerunek zakupionego znaku opłaty sądowej do samodzielnego wydrukowania. Drugim sposobem nabycia znaków jest możliwość ich uzyskania w kasie sądu, po dokonaniu opłaty gotówką dostajemy je w formie wydrukowanej naklejki. Zgodnie z nowymi zasadami przy opłatach za pomocą znaków zdigitalizowanych nie ma ograniczeń kwotowych natomiast jest limit wykorzystania znaków w jednym piśmie do 10 sztuk. Znaki opłaty sądowej są przeznaczone do jednorazowego wykorzystania, po ich dostarczeniu w danej sprawie są odznaczane w systemie teleinformatycznym przez pracowników sądu jako skasowane.

Vide: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

autor: Radca Prawny Zofia GałązkaGrupa Prawna Togatus

Źródło: http://www.prawo.egospodarka.pl/149225,Tradycyjne-znaki-oplaty-sadowej-odchodza-do-lamusa,1,83,1.html