Monika Bark

Stanowisko: Inspektor Ochrony Dancyh

E-mail: bark@togatus.pl

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pism procesowych, praktycznych aspektów przygotowywania umów a także z zakresu Public Relations. Pogłębia swoje zainteresowania związane z prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem autorskim. Wolny czas poświęca na spacery, kryminały oraz spontaniczne wycieczki.