Blog | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

  • Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

    Kiedy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania? Jeżeli w dniu wyborów będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania, swój głos oddamy we właściwej komisji obwodowej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych podawane są do informacji publicznej w drodze obwieszczenia przed wyborami. Najczęściej znajdują się…

    Więcej...
  • Togatus| dr Juchniewicz o informacji publicznej

    Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej? Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np.…

    Więcej...