Rodzina i spadki Archives | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

 • Kiedy możemy stracić prawo do spadku

  Polskie prawo przewiduje instytucję niegodności dziedziczenia. Dotyczy ona osób dopuszczających się czynów moralnie zasługujących na potępienie. Jednak aby uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, nie jest konieczne uprzednie skazanie takiej osoby w procesie karnym. Zgodnie z art. 928 kodeksu cywilnego  Spadkobierca…

  Więcej...
 • Forbes | mec. Orlikowska na temat spadku

  Dla kogo spadek, gdy nie ma dzieci? Kto w pierwszej kolejności dziedziczy spadek po naszej śmierci? Instynktownie odpowiemy, że małżonek i dzieci. A gdy dzieci nie ma? Bezdzietne małżeństwa to przecież coraz powszechniejszy obraz naszego społeczeństwa. Dziedziczenie ustawowe to grupa…

  Więcej...
 • Togatus | mec.Makarewicz o tym czy można wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

   Rozwód a zmiana nazwiska W czasie trwania małżeństwa, małżonkowie często noszą wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Zdarzają się także sytuacje, iż jeden z małżonków albo oboje łączą swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Po ustaniu małżeństwa…

  Więcej...
 • Togatus| mec. Makarewicz o dziedziczeniu ustawowym

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? Przez dziedziczenie ustawowe należy rozumieć dziedziczenie na podstawie prawa spadkowego, mające miejsce w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu (który zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym) lub gdy testament jest nieważny albo osoby w…

  Więcej...
 • Togatus | Zawarcie małżeństwa

  Przeszkody zawarcia małżeństwa w świetle polskich przepisów prawnych W polskim systemie prawnym przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zostały uregulowane w Dziale I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znamiennym jest, aby małżeństwo mogło zostać zawarte, między dwiema osobami nie mogą zaistnieć tzw.…

  Więcej...