Rodzina i spadki Archives | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

 • Forbes | mec. Orlikowska na temat spadku

  Dla kogo spadek, gdy nie ma dzieci? Kto w pierwszej kolejności dziedziczy spadek po naszej śmierci? Instynktownie odpowiemy, że małżonek i dzieci. A gdy dzieci nie ma? Bezdzietne małżeństwa to przecież coraz powszechniejszy obraz naszego społeczeństwa. Dziedziczenie ustawowe to grupa…

  Więcej...
 • Togatus | mec.Makarewicz o tym czy można wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

   Rozwód a zmiana nazwiska W czasie trwania małżeństwa, małżonkowie często noszą wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Zdarzają się także sytuacje, iż jeden z małżonków albo oboje łączą swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Po ustaniu małżeństwa…

  Więcej...
 • Togatus| mec. Makarewicz o dziedziczeniu ustawowym

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? Przez dziedziczenie ustawowe należy rozumieć dziedziczenie na podstawie prawa spadkowego, mające miejsce w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu (który zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym) lub gdy testament jest nieważny albo osoby w…

  Więcej...
 • Togatus | Zawarcie małżeństwa

  Przeszkody zawarcia małżeństwa w świetle polskich przepisów prawnych W polskim systemie prawnym przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zostały uregulowane w Dziale I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znamiennym jest, aby małżeństwo mogło zostać zawarte, między dwiema osobami nie mogą zaistnieć tzw.…

  Więcej...