Rodzina i spadki Archives | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

 • Rozwód – od czego zacząć ?

  prawo rodzinne i opiekuńcze Nim zdecydujemy się na rozwód zadajmy sobie szczere pytanie, czy w naszym małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozpad trzech kluczowych dla istnienia związku małżeńskiego więzi: uczuciowej, fizycznej, i gospodarczej. Musimy to wiedzieć, ponieważ na sprawie rozwodowej…

  Więcej...
 • Zapraszamy do nowego cyklu pytań i odpowiedzi z zakresu: prawo rodzinne i opiekuńcze

  Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy? Rozwiązanie małżeństwa w Polsce możliwe jest jedynie w drodze procesu sądowego. Dokumenty należy złożyć do sądu okręgowego. Sprawa jest przeprowadzana, co do zasady, z udziałem stron na posiedzeniach. Jak długo będzie trwała, to…

  Więcej...
 • W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

  W sytuacji zakończenia związku/małżeństwa, z którego para posiada wspólne małoletnie dzieci często koniecznym jest sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jednego z rodziców – tego z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać na stałe. W jaki sposób to zrobić? Wyjaśniamy w artykule.…

  Więcej...
 • Kto dziedziczy udziały w spółce

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego powoduje, że firma może trwać dłużej niż życie jej właściciela. W jaki sposób i kto dziedziczy udziały w spółce? Gdy spadkodawca jest wspólnikiem spółki prawa handlowego, z chwilą jego śmierci przysługujące mu udziały czy majątek spółki stają…

  Więcej...
 • Firma dla córki, dom dla syna? Jak działa zapis windykacyjny w testamencie

  Jeśli jako spadkodawca chcemy, aby wskazana osoba otrzymała konkretny składnik majątkowy, warto skorzystać z zapisu windykacyjnego. Dzięki tej ścieżce prawnej możemy uniknąć niepotrzebnych konfliktów rodzinnych. Zapis windykacyjny to stosunkowo nowa instytucja w polskim prawie spadkowym. Wprowadzono ją w 2011 r.…

  Więcej...
 • Kiedy możemy stracić prawo do spadku

  Polskie prawo przewiduje instytucję niegodności dziedziczenia. Dotyczy ona osób dopuszczających się czynów moralnie zasługujących na potępienie. Jednak aby uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, nie jest konieczne uprzednie skazanie takiej osoby w procesie karnym. Zgodnie z art. 928 kodeksu cywilnego  Spadkobierca…

  Więcej...
 • Forbes | mec. Orlikowska na temat spadku

  Dla kogo spadek, gdy nie ma dzieci? Kto w pierwszej kolejności dziedziczy spadek po naszej śmierci? Instynktownie odpowiemy, że małżonek i dzieci. A gdy dzieci nie ma? Bezdzietne małżeństwa to przecież coraz powszechniejszy obraz naszego społeczeństwa. Dziedziczenie ustawowe to grupa…

  Więcej...
 • Togatus | mec.Makarewicz o tym czy można wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

   Rozwód a zmiana nazwiska W czasie trwania małżeństwa, małżonkowie często noszą wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Zdarzają się także sytuacje, iż jeden z małżonków albo oboje łączą swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Po ustaniu małżeństwa…

  Więcej...
 • Togatus| mec. Makarewicz o dziedziczeniu ustawowym

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? Przez dziedziczenie ustawowe należy rozumieć dziedziczenie na podstawie prawa spadkowego, mające miejsce w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu (który zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym) lub gdy testament jest nieważny albo osoby w…

  Więcej...
 • Togatus | Zawarcie małżeństwa

  Przeszkody zawarcia małżeństwa w świetle polskich przepisów prawnych W polskim systemie prawnym przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zostały uregulowane w Dziale I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znamiennym jest, aby małżeństwo mogło zostać zawarte, między dwiema osobami nie mogą zaistnieć tzw.…

  Więcej...