Cennik porad i doradztwa prawnego: Koszt - GP Togatus

KOSZT POMOCY PRAWNEJ – CENNIK

Grupa Prawna Togatus to zespół specjalistów z zakresu prawa, którym przyświeca jeden cel – sukces. Dlatego na każdym etapie doradztwa prawnego informujemy naszych klientów o szansach wygrania sprawy. Jeżeli problem klienta jest z góry skazany na porażkę, to informujemy o tym i nie podejmujemy współpracy, aby nie narażać klientów na dodatkowe straty finansowe.

Płacisz za sukces

Co do zasady przyjmujemy wynagrodzenie dopiero po wygranej sprawie. Dlatego jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z doradztwa lub porady prawnej, to poniesiecie koszty dopiero po skończonej sprawie. W sprawach skomplikowanych wymagających znacznych nakładów kancelarii pobieramy wynagrodzenie częściami w trakcie prowadzenia sprawy.


CENNIK USŁUG GRUPY PRAWNEJ TOGATUS

STAWKI OGÓLNE

Porada prawnastawka godzinowa – brutto
Porady prawne online (Radca Prawny/Adwokat)99 zł za każde 30 minut
Porada w kancelarii lub u klienta (Radca Prawny/Adwokat/dr nauk prawnych) :
• Klient indywidualny (osoba fizyczna)130 zł za każde 30 minut
• Przedsiębiorca200 zł za każde 30 minut
Stała Obsługa Prawnastawka
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej ze wszystkich dziedzin prawa przez wyspecjalizowanych radców prawnych/adwokatówod 350zł +VAT
(cena w zależności od ilości zakontraktowanej liczby godzin miesięcznie).

 

STAWKI ZA PROWADZENIE SPRAW INCYDENTALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH

SPRAWY RODZINNE

Rodzaj sprawyKoszt
O rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi bez orzekania o winieod 1.500,00 + VAT
O rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi z orzekaniem o winieod 2.500,00 + VAT
O ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiemod 1.500,00 zł + VAT
O podział majątkuod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 5.000,00 zł + VAT *
O alimentyod 1.500,00 zł + VAT
O pozbawienie/ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwaod 1.500,00 zł + VAT
Stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem kościelnymod 2.500,00 + VAT
* kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY CYWILNE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatęod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty „ugranej” w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, przy czym nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O ustalenieod 1.500,00 zł + VAT.
O zasiedzenieod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 1.000,00 zł + VAT (kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie).
O zaniechanie naruszeń/immisjeod 1.800,00 zł + VAT
O ochronę dóbr osobistychod 1.500,00 zł + VAT
Zniesienie współwłasności/dział spadkuod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT wartości udziału Klienta w majątku wspólnym lub majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 3.000 zł + VAT *.
Opróżnienie lokaluod 1.300,00 zł + VAT
O zachowekod 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, przy czym nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O ubezwłasnowolnienieod 1.500,00 + VAT.
Stwierdzenie nabycia spadkuod 500,00 + VAT.
* kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY GOSPODARCZE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatęod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
Rozwiązanie spółkiod 2.000,00 zł + VAT.
Ustalenie czynu nieuczciwej konkurencjiod 3.000,00 zł + VAT.
Wyłączenie wspólnika spółki z prawa reprezentacji/ze spółkiod 3.000,00 zł + VAT.
Przygotowanie umowy spółki i zgłoszenie do KRSod 1.200,00 zł + VAT
Z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowegood 1.800,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY PRACOWNICZE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnieniewynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowychwynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracęod 1.700,00 zł + VAT.
O ustalenie istnienia stosunku pracy/sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznychod 1.500,00 zł + VAT.
O uchylenie kary porządkowejod 1.200,00 zł + VAT.
O ustalenie innych naruszeń, np. mobbingod 1.700,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY PODATKOWE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja w postępowaniach i kontrolach podatkowychod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT wartości kwoty „ugranej” w zakwestionowanych dokumentach, przy czym nie mniej niż 3.000,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY KARNE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowymod 2.000,00 + VAT

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 •  sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkanie/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja przed Organami administracjiod 500,00 + VAT lub stawka godzinowa.
Reprezentowanie przed Sądami administracyjnymiod 1.500,00 + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

UsługaKoszt
Audyt zgodności z RODO (wdrożeniowy).Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięcznaod 999zł + VAT
Audyt powdrożeniowyod 999zł + VAT
Szkolenia użytkowników (wstępne i okresowe- do 20 osób)od 1499zł + VAT
Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięcznaOd 299zł + VAT

SPRAWY ŚLEDZTW I BEZPIECZEŃSTWA

UsługaKoszt
Czynności certyfikowanego detektywa w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej terenowej200zł + VAT za 60 minut
Czynności certyfikowanego audytora bezpieczeństwa200zł +VAT za 60 minut
Na czynności składa się czas pracy specjalistów, nie licząc kosztów wykorzystywanych narzędzi – w tym zakresie koszty są indywidualnie ustalane.