Cennik porad i doradztwa prawnego: Koszt - GP Togatus

KOSZT POMOCY PRAWNEJ – CENNIK

Grupa Prawna Togatus to zespół specjalistów z zakresu prawa, którym przyświeca jeden cel – sukces. Dlatego na każdym etapie doradztwa prawnego informujemy naszych klientów o szansach wygrania sprawy. Jeżeli problem klienta jest z góry skazany na porażkę, to informujemy o tym i nie podejmujemy współpracy, aby nie narażać klientów na dodatkowe straty finansowe.

Płacisz po zakończonej sprawie

Co do zasady przyjmujemy wynagrodzenie dopiero po zakończonej sprawie. Dlatego jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z doradztwa lub porady prawnej, to poniesiecie koszty dopiero po skończonej sprawie. W sprawach skomplikowanych wymagających znacznych nakładów kancelarii pobieramy wynagrodzenie częściami w trakcie prowadzenia sprawy.


CENNIK USŁUG KANCELARII TOGATUS

STAWKI OGÓLNE

Porada prawnastawka godzinowa – brutto
Porada w kancelarii lub u klienta (Radca Prawny/Adwokat/dr nauk prawnych) :
• Klient indywidualny (osoba fizyczna)130 zł za każde 30 minut
• Przedsiębiorca200 zł za każde 30 minut
Stała Obsługa Prawnastawka
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej ze wszystkich dziedzin prawa przez wyspecjalizowanych radców prawnych/adwokatówod 350zł +VAT
(cena w zależności od ilości zakontraktowanej liczby godzin miesięcznie).

 

STAWKI ZA PROWADZENIE SPRAW INCYDENTALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH

SPRAWY RODZINNE

Rodzaj sprawyKoszt
O rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi bez orzekania o winieod 1.500,00 + VAT
O rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi z orzekaniem o winieod 2.500,00 + VAT
O ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiemod 1.500,00 zł + VAT
O podział majątkuod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 5.000,00 zł + VAT *
O alimentyod 1.500,00 zł + VAT
O pozbawienie/ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwaod 1.500,00 zł + VAT
Stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem kościelnymod 2.500,00 + VAT
* kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY CYWILNE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatęod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty „ugranej” w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, przy czym nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O ustalenieod 1.500,00 zł + VAT.
O zasiedzenieod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 1.000,00 zł + VAT (kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie).
O zaniechanie naruszeń/immisjeod 1.800,00 zł + VAT
O ochronę dóbr osobistychod 1.500,00 zł + VAT
Zniesienie współwłasności/dział spadkuod kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT wartości udziału Klienta w majątku wspólnym lub majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 3.000 zł + VAT *.
Opróżnienie lokaluod 1.300,00 zł + VAT
O zachowekod 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, przy czym nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O ubezwłasnowolnienieod 1.500,00 + VAT.
Stwierdzenie nabycia spadkuod 500,00 + VAT.
* kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY GOSPODARCZE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatęod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
Rozwiązanie spółkiod 2.000,00 zł + VAT.
Ustalenie czynu nieuczciwej konkurencjiod 3.000,00 zł + VAT.
Wyłączenie wspólnika spółki z prawa reprezentacji/ze spółkiod 3.000,00 zł + VAT.
Przygotowanie umowy spółki i zgłoszenie do KRSod 1.200,00 zł + VAT
Z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowegood 1.800,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY PRACOWNICZE

Rodzaj sprawyKoszt
O zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnieniewynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowychwynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1.000,00 + VAT.
O uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracęod 1.700,00 zł + VAT.
O ustalenie istnienia stosunku pracy/sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznychod 1.500,00 zł + VAT.
O uchylenie kary porządkowejod 1.200,00 zł + VAT.
O ustalenie innych naruszeń, np. mobbingod 1.700,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY PODATKOWE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja w postępowaniach i kontrolach podatkowychod kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT wartości kwoty „ugranej” w zakwestionowanych dokumentach, przy czym nie mniej niż 3.000,00 zł + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY KARNE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowymod 2.000,00 + VAT

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 •  sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkanie/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Rodzaj sprawyKoszt
Reprezentacja przed Organami administracjiod 500,00 + VAT lub stawka godzinowa.
Reprezentowanie przed Sądami administracyjnymiod 1.500,00 + VAT.

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

 • kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
 • koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawie,
 • 3 spotkania/konsultacje z prawnikiem w sprawie,
 • reprezentację przed Sądem/Organem w 2 posiedzeniach. Każde następne posiedzenie/spotkanie oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 170,00 zł + VAT do 400,00 + VAT (stawka ustalona indywidualnie z Klientem, zależna od sprawy i wybranego prawnika).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

UsługaKoszt
Audyt zgodności z RODO (wdrożeniowy).Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięcznaod 999zł + VAT
Audyt powdrożeniowyod 999zł + VAT
Szkolenia użytkowników (wstępne i okresowe- do 20 osób)od 1499zł + VAT
Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięcznaOd 299zł + VAT

SPRAWY ŚLEDZTW I BEZPIECZEŃSTWA

UsługaKoszt
Czynności certyfikowanego detektywa w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej terenowej200zł + VAT za 60 minut
Czynności certyfikowanego audytora bezpieczeństwa200zł +VAT za 60 minut
Na czynności składa się czas pracy specjalistów, nie licząc kosztów wykorzystywanych narzędzi – w tym zakresie koszty są indywidualnie ustalane.