Działalność gospodarcza | Grupa Prawna TOGATUS

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest formą działalności zarobkowej prowadzonej na własny rachunek. Stanowi przejaw aktywności przedsiębiorców (producentów, handlowców, usługodawców) na rynku. Z uwagi na to, że nie należy do najprostszych form działalności, warto więc zwrócić się o wsparcie do profesjonalnego prawnika.

Praktyka Kancelarii w zakresie działalności gospodarczej obejmuje:

  • opiniowanie oraz projektowanie umów i klauzul umownych,
  • analizę ryzyka w zawieranych kontraktach,
  • negocjacje kontraktów i ugód,
  • reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych,
  • rozwiązywanie konfliktów przy wykorzystaniu poza procesowych sposobów rozwiązywania sporów.

Zarządzająca praktyką mec. Zofia Gałązka w swoich działaniach na rzecz przedsiębiorców stawia na nieszablonowe rozwiązania. Oprócz reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych, zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu tworzenia umów, analizy dokumentów potwierdzających reprezentację kontrahentów, a także szkoleń z zakresu rozpatrywania reklamacji, realizowania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.