Egzekucja świadczeń | Grupa Prawna TOGATUS

Egzekucja świadczeń

Celem prawników działających w obszarze pomocy prawnej z zakresu egzekucji świadczeń jest możliwość zapewnienia wsparcia prawnego wierzycielom oraz dłużnikom poprzez wspomaganie egzekucji komorniczych oraz egzekucji administracyjnych.

Praktyka Kancelarii w zakresie egzekucji świadczeń obejmuje:

  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzenie pism procesowych w toku postępowania egzekucyjnego zarówno w imieniu wierzycieli jak i dłużników,
  • udział w czynnościach w postępowaniu egzekucyjnym,
  • analiza czynności w toku postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie skarg na czynności komornicze,
  • sporządzenie wniosków o wyjawienie majątku i prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku,
  • prowadzenie spraw o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
  • reprezentację Klientów w sprawach z powództwa przeciwegzekucyjnego.

Nadzorująca praktykę mec. Justyna Wasiak swoją bogatą wiedzę prawniczą wykorzystuje w celu dokonywania kompleksowej analizy bieżącego orzecznictwa i problemów związanych z działaniami zarówno ze strony dłużników, jak i wierzycieli.