Finanse publiczne | Grupa Prawna TOGATUS

Finanse publiczne

Zespół prawników Kancelarii skupiających swoją działalność wobec zagadnienia finansów publicznych zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem prawnym w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

Praktyka Kancelarii w zakresie finansów publicznych obejmuje:

  • udzielanie porad i opinii prawnych,
  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • doradztwo i obsługę z zakresu przepisów celnych,
  • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,
  • opiniowanie i weryfikowanie zgodności działań Klientów z przepisami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
  • obsługę instytucji należących do sektora finansów publicznych.