Incydenty zagraniczne | Grupa Prawna TOGATUS

Incydenty zagraniczne

Obsługa prawna polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność poza granicami oraz przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce to główny zakres działalności prawników zajmujących się obszarem pomocy prawnej z zakresu incydentów zagranicznych.

Praktyka kancelarii w zakresie incydentów zagranicznych obejmuje:

  • dokonywanie interpretacji prawa unijnego,
  • reprezentację przed organami, sądami i trybunałami międzynarodowymi, w postępowaniach sądowych o charakterze międzynarodowym, opartych zarówno na prawie polskim jak i prawie obcym,
  • prowadzenie negocjacji handlowych z podmiotami zagranicznymi,
  • prowadzenie międzynarodowych mediacji gospodarczych,
  • obsługę prawną cudzoziemców w zakresie nabywania nieruchomości, zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej,
  • reprezentację w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej,
  • reprezentację i doradztwo w postępowaniach przetargowych prowadzonych w krajach Unii Europejskiej.

Praktyką kieruje mec. Sławomir Trojanowski.