Medycyna i farmacja | Grupa Prawna TOGATUS

Medycyna i farmacja

Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, prawnicy naszej Kancelarii oferują środowisku medycznemu profesjonalną pomoc prawną.

Praktyka Kancelarii w zakresie medycyny i farmacji obejmuje:

  • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym obsługi prawnej w ramach realizowania przez placówki medyczne kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • doradztwo prawne przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego,
  • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód,
  • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
  • przeprowadzanie audytów placówek medycznych,
  • dochodzenie naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym
  • prowadzenie szkoleń.

Zarządzająca praktyką mec. Mirela Korsak zdobywa wiedzę oraz doświadczenie w zakresie praktyki medycznej i farmaceutycznej obsługując wiodące jednostki z sektora ochrony zdrowia oraz występując przed sądami oraz organami administracji w sprawach dotyczących aspektów medycznych i farmaceutycznych.