Nieruchomości i inwestycje | Grupa Prawna TOGATUS

Nieruchomości i inwestycje

Kompleksowo prowadzona obsługa prawna na etapie przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych to prawdziwy klucz do sukcesu dla inwestora, o czym dobrze wiedzą prawnicy naszej Kancelarii, związku z czym starają się dołożyć najwyższych starań, aby oferowane przez nich wsparcie prawne było na jak najwyższym poziomie.

Praktyka Kancelarii w zakresie nieruchomości i inwestycji obejmuje:

  • analizę aktów prawa miejscowego, pomoc przy uzyskaniu decyzji administracyjnych w ramach procesu budowlanego,
  • opracowywanie oraz negocjacje umów dotyczących nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz wykonawstwa inwestycji,
  • przygotowywanie analiz prawnych nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
  • doradztwo prawne w zakresie umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego w sprawach o wydanie nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach ustanowienia oraz zniesienia służebności gruntowych, służebności przesyłu i innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,
  • doradztwo prawne oraz obsługę postępowań w zakresie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, komunalizacji mienia,