Odszkodowania | Grupa Prawna TOGATUS

Odszkodowania

Odszkodowanie pełni rolę finansowej rekompensaty za straty materialne oraz cierpienia doznane przez osobę w wyniku wypadku, w związku z czym obsługa prawna sprawy odszkodowawczej zawsze wymaga od prawnika zachowania pełnego profesjonalizmu

w działaniu.

Praktyka Kancelarii w zakresie odszkodowań obejmuje sprawy związane z:

  • wypadkami komunikacyjnymi,
  • zadośćuczynieniem za śmierć osoby najbliższej,
  • wypadkami przy pracy,
  • nieszczęśliwymi zdarzeniami,
  • błędami w sztuce lekarskiej,
  • odszkodowaniami za naruszenie dóbr osobistych.

Zarządzająca praktyką mec. Patryk Wisiński proces obsługi sprawy odszkodowawczej rozpoczyna od weryfikacji dokumentacji posiadanej przez Klienta. Następnie dokonuje oceny faktycznej zdarzenia i zakresu szkód, które podlegają naprawieniu, sprawdzając prawidłowość i terminowość działań zakładów ubezpieczeń. W celu uniknięcia nadmiernych kosztów dla Klienta prowadzi sprawy odszkodowawcze na etapie przedsądowym, zawiera ugody pozasądowe. W przypadku braku satysfakcjonującego dla Klienta zakończenia sprawy na etapie pozasądowym, kieruję sprawę do sądu.