Pomoc społeczna i pomoc publiczna | Grupa Prawna TOGATUS

Pomoc społeczna i pomoc publiczna

Pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi jest niezwykle ważna, dlatego też wsparcie, jakie oferuje w tym obszarze Kancelaria, obejmuje szeroko rozumiane doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Praktyka Kancelarii w zakresie pomocy społecznej obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie konsultacji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowych  i sądowo- administracyjnych w wyżej wymienionym zakresie,
  • kompleksową obsługę prawną jednostek pomocy społecznej.

Zarządzająca praktyką mec. Aleksandra Wymentowska posiada bogate doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług prawnych na rzecz jednostek pomocy społecznej.