Projektowanie zmian prawa | Grupa Prawna TOGATUS

Projektowanie zmian prawa

Nieustannie dokonujące się zmiany w społeczeństwie nakładają na ustawodawcę konieczność podjęcia odpowiednich kroków mających na celu modyfikację obowiązujących przepisów prawa. Obszar pomocy prawnej w zakresie projektowania zmian prawa zajmuje się działaniami w sferze legislacji adresowanymi do podmiotów publicznych, w tym samorządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.

Praktyka Kancelarii w zakresie projektowania zmian prawa obejmuje:

  • opracowywanie założeń, przygotowywanie projektów aktów normatywnych (ustaw, uchwał, zarządzeń),
  • opracowywanie projektów przepisów ustrojowych (statutów, regulaminów wewnętrznych), przepisów porządkowych,
  • opracowywanie procedur.

Zarządzająca praktyką dr Joanna Juchniewicz korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności, a także bogatego dorobku naukowego z zakresu prawa ustrojowego, specjalizuje się przede wszystkim w przygotowywaniu opinii oraz stanowisk w przedmiocie tworzonych i obowiązujących rozwiązań normatywnych.

OGŁOSZENIE! DOSTAWA SYSTEMU CRM

X