Rodzina i spadki | Grupa Prawna TOGATUS

Rodzina i spadki

Właściwe uregulowanie stosunków majątkowych i niemajątkowych w rodzinie jest niezwykle istotne, a zarazem bardzo trudne. W takich sytuacjach często przydatne okazuje się wsparcie ze strony prawnika, który korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia stosownie oceni daną sytuację oraz przedstawi propozycję najlepszego rozwiązania w sprawie.

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego obejmuje:

  • reprezentację w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniu pozasądowym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku małżonków, unieważnienie małżeństwa, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie,
  • doradztwo prawne w sprawach o przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, sprawach związanych z zagadnieniami zapisu i polecenia, odpowiedzialnością za długi spadkowe, działem spadku,
  • sporządzanie umów,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie stosunków małżeńskich, rodzicielskich, opieki, kurateli, dziedziczenia.

Zarządzająca praktyką mec. Marta Orlikowska posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wie, iż sprawy te wymagają szczególnego poszanowania prywatności Klienta.