Samorząd terytorialny

Nowoczesne państwo oparte jest na sprawie działającym samorządzie terytorialnym. Podstawowe sprawy członków wspólnot lokalnych załatwiane są na tym szczeblu administracji publicznej. Tutaj właśnie najczęściej tworzy się relacja władza – obywatel. Od sprawnego działania organów samorządu terytorialnego zależy budowanie zaufania obywateli do państwa.

Praktyka Kancelarii w tym zakresie obejmuje zarówno wsparcie samorządu terytorialnego w efektywnym, sprawnym i praworządnym świadczeniu usług publicznych na rzecz społeczeństwa, ale również reprezentowanie członków wspólnot lokalnych w sporach prawnych z administracją samorządową. Na te działania składają się:

  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego (przygotowywanie projektów uchwał oraz indywidualnych aktów administracyjnych, wdrażanie procedur nowoczesnej administracji, a także reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi, w tym przeciwko organom nadzoru);
  • pomoc prawna świadczona dla osób fizycznych i osób prawnych w sprawach obejmujących zadania samorządu terytorialnego.

Zarządzający praktyką mec. Bogdan Muzyczuk od wielu lat interesuje się działaniem samorządu terytorialnego. Ma w tym obszarze bogate doświadczenie zawodowe, o charakterze zarówno organizacyjno-ustrojowym, jak i procesowym wynikające z orzekania w samorządowym kolegium odwoławczym oraz zarządzaniu tym organem przez ponad 12 lat.