Samorząd terytorialny | Grupa Prawna TOGATUS

Samorząd terytorialny

Nowoczesne państwo oparte jest na sprawie działającym samorządzie terytorialnym. Podstawowe sprawy członków wspólnot lokalnych załatwiane są na tym szczeblu administracji publicznej. Tutaj właśnie najczęściej tworzy się relacja władza – obywatel. Od sprawnego działania organów samorządu terytorialnego zależy budowanie zaufania obywateli do państwa.

Praktyka Kancelarii w tym zakresie obejmuje zarówno wsparcie samorządu terytorialnego w efektywnym, sprawnym i praworządnym świadczeniu usług publicznych na rzecz społeczeństwa, ale również reprezentowanie członków wspólnot lokalnych w sporach prawnych z administracją samorządową. Na te działania składają się:

  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego (przygotowywanie projektów uchwał oraz indywidualnych aktów administracyjnych, wdrażanie procedur nowoczesnej administracji, a także reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi, w tym przeciwko organom nadzoru);
  • pomoc prawna świadczona dla osób fizycznych i osób prawnych w sprawach obejmujących zadania samorządu terytorialnego.

Zarządzający praktyką mec. Bogdan Muzyczuk od wielu lat interesuje się działaniem samorządu terytorialnego. Ma w tym obszarze bogate doświadczenie zawodowe, o charakterze zarówno organizacyjno-ustrojowym, jak i procesowym wynikające z orzekania w samorządowym kolegium odwoławczym oraz zarządzaniu tym organem przez ponad 12 lat.