Śledztwa i bezpieczeństwo | Grupa Prawna TOGATUS

Śledztwa i bezpieczeństwo

Osoby działające w tym obszarze pomocy służą Klientom swoją wiedzą i doświadczeniem zdobywanymi przez lata pracy w służbach Policji, Wojska, Straży Granicznej i służbach cywilnych. Realizują zlecenia zarówno na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Praktyka Kancelarii w zakresie śledztw i bezpieczeństwa obejmuje:

  • ochronę w biznesie – ochrona kontrinwigilacyjna, a także ochrona informacji sensytywnych,
  • prowadzenie spraw kryminalnych – minimalizujemy zagrożenia, które mogą spotkać osoby, którymi się opiekujemy,
  • prowadzenie spraw gospodarczych – od nieuczciwej konkurencji poprzez sprawdzenie lojalności kadry zarządzającej, do pracowników przedłużających zwolnienia lekarskie,
  • prowadzenie spraw rodzinnych – przygotowujemy sprawozdania dotyczące spraw rozwodowych, dokumentujemy  nieformalne związki, zbieramy dowody zdrady, a zebrany podczas czynności materiał przekazujemy naszym interesariuszom w formie sprawozdania w celu przedstawienia go w sądzie,
  • Open Source Intelligence – OSINT – korzystając ze źródeł tak zwanego „deep web” zdobywamy dla naszych usługobiorców ważne informacje,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.