Spory, zarządzanie kryzysowe i planowanie | Grupa Prawna TOGATUS

Spory, zarządzanie kryzysowe i planowanie

Funkcjonowanie każdego podmiotu w obrocie gospodarczym wiąże się z rozwojem, a tym samym planami, sytuacjami kryzysowymi oraz sporami, co często wymaga wsparcia zewnętrznego prawnika, który chłodnym okiem oceni sytuacje i zapewni umiejętne jej wsparcie lub rozwiązanie.

Praktyka Kancelarii w zakresie sporów, zarządzania i planowania obejmuje:

  • prowadzenie skomplikowanych sporów sądowych oraz wsparcie w skomplikowanych procesach sądowych,
  • aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w biznesie,
  • wprowadzanie zabezpieczeń prawnych strategii dla jednostkowych projektów jak i szerokich planów,
  • udział i reprezentację w negocjacjach.

Zarządzający praktyką mec. Sławomir Trojanowski posiada bogate doświadczenie w skomplikowanych sporach sądowych przed sądami polskimi jak i europejskimi, a także doświadczenie w obsłudze dużych firm i największych jednostek państwowych oraz samorządowych w Polsce.  Zdobyta wiedza i doświadczenia oraz indywidualne umiejętności pozwalają mecenasowi Trojanowskiemu na dokonanie stosownej analizy potrzeb w danej sprawie i dobranie odpowiednich środków, narzędzi z ustaleniem sposobu, terminu zakresu i formy ich wykorzystania. Istotnym jest, żeby w sprawach kryzysowych i negocjacjach umiejętnie wykorzystywać doświadczenie biznesowe, a także znajomość rynku, co przekłada się następnie na końcowy sukces.

Często w praktyce ustalane są dla danego zlecenia zespoły prawników opracowujących i realizujących czynności w danej sprawie pod nadzorem mec. Trojanowskiego, co zapewnia kompleksowe i skuteczniejsze działanie.