Stosunki pracownicze | Grupa Prawna TOGATUS

Stosunki pracownicze

W stosunkach z zakresu prawa pracy relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą mogą układać się w różnorodny sposób. Niezwykle istotne jest, aby zarówno jedna, jak i druga strona stosunku pracowniczego miała możliwość uzyskania kompleksowych informacji

o przysługujących jej prawach i obowiązkach od rzetelnego i profesjonalnego prawnika.

Praktyka Kancelarii w zakresie stosunków pracowniczych obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie aktów prawnych praw pracy m.in. umów o pracę, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów premii i nagród, umów o zakazie konkurencji, umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, układów zbiorowych,
  • reprezentację pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących m.in. wypowiedzeń umowy o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, zapłaty wynagrodzenia za nadgodziny, kar porządkowych, odpraw pracowniczych, mobbingu i dyskryminacji, nagród i premii pracowniczych, zakazu konkurencji, odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki przy pracy.

Kierujący praktyką mec. Paweł Sobczak uzyskał doświadczenie w przedmiotowym zakresie, prowadząc liczne spory sądowe powstałe na gruncie prawa pracy, odnoszące się do praw i obowiązków zarówno pracowników jak i pracodawców. Ponadto obsługuje spółki prawa handlowego w zakresie zagadnień kadrowo – płacowym oraz wdrażania wewnętrznych aktów prawnych wynikających z prawa pracy. Prowadził również kompleksową obsługę prawną największych w Polsce organizacji związków zawodowych pracowników, reprezentując ich interesy w sporach grupowych z pracodawcami.