Ubezpieczenia i bankowość | Grupa Prawna TOGATUS

Ubezpieczenia i bankowość

Obszar ten obejmuje wsparcie w realizacji uprawnień związanych z posiadaniem obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia majątkowe mienia i odpowiedzialności cywilnej) oraz ubezpieczeń osobowych (na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ponadto pomoc prawnika realizowana jest w zakresie monitorowania obowiązków i uprawnień banków, w szczególności przestrzegania tajemnicy bankowej względem klientów.

Praktyka Kancelarii w zakresie ubezpieczeń i bankowości obejmuje:

  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi szkód,
  • sporządzanie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty,
  • reprezentację w postępowaniach przedsądowych i sądowych przeciwko ubezpieczycielom, bankom i innym instytucjom finansowym,
  • restrukturyzację zadłużeń na drodze negocjacyjnej,
  • dokonywanie wykładni prawnej praw i obowiązków banków na gruncie prawa bankowego,
  • dochodzenie roszczeń przeciwko bankom z tytułu naruszenia tajemnicy bankowej i ustawy o ochronie danych osobowych.

Zarządzający praktyką mec. Jacek Borsukiewicz posiada bogate doświadczenie w

prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty). Swoją kompetencją obejmuje również sprawy dotyczące różnego rodzaju produktów i transakcji finansowych, zarówno w zakresie weryfikacyjnym oraz opiniodawczo-doradczym, jak i negocjacyjnym.