Upadłość i restrukturyzacja | Grupa Prawna TOGATUS

Upadłość i restrukturyzacja

W sytuacji kiedy przedsiębiorca popadnie w poważny kryzys finansowy, niczym koło ratunkowe mogą służyć mu instytucje prawne takie jak upadłość oraz restrukturyzacja. Obszar pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w ramach której do dyspozycji Klientów są doświadczeni prawnicy.

Praktyka Kancelarii w zakresie upadłości i restrukturyzacji obejmuje:

  • analizę sytuacji przedsiębiorstwa zmierzająca zdiagnozowania problemów finansowych
  • i strukturalnych przedsiębiorstwa, umożliwiającą podjęcie optymalnych rozwiązań w obszarze prawa upadłościowego,
  • obsługę przedsiębiorcy decydującego się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • w szczególności przygotowanie kompleksowe wniosku o ogłoszenie upadłości, obsługa Upadłego po ogłoszeniu upadłości, na każdym etapie postępowania upadłościowego,
  • obsługę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości Dłużnika, profesjonalna obsługa wierzyciela po ogłoszeniu upadłości,
  • stosowanie procedury pre – pack tzw. przygotowana likwidacja, polegającej na sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa,
  • doradztwo prawne w postępowaniach w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej, podejmowanie działań zmierzających do oddłużenia osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, doradztwo na wstępnym etapie analizy sytuacji dłużnika, przygotowanie i sporządzenie  wniosku o ogłoszenie upadłości, obsługa i reprezentowanie Upadłego w toku postępowania upadłościowego na każdym etapie.

Kierujący praktyką mec. Krzysztof Gołaszewski jest nie tylko radcą prawnym, ale także osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącą funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych, przez co zapewnia praktyce kancelarii jeszcze większą kompleksowość oraz skuteczność w działaniu.