Wykroczenia i przestępstwa | Grupa Prawna TOGATUS

Wykroczenia i przestępstwa

Sprawcy czynu zabronionego oraz osoby pokrzywdzone zgłaszające się do Kancelarii mogą być pewne, że otrzymają od naszych prawników profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

Praktyka Kancelarii w zakresie wykroczeń i przestępstw obejmuje:

  • prowadzenie spraw pokrzywdzonych i podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych,
  • sporządzanie pism procesowych w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, prywatnego aktu oskarżenia, zażalenia, apelacji,
  • konsultacje z biegłymi, ekspertami z dziedziny objętej danym postepowaniem (księgowość, szacowanie wartości mienia, analiza i rekonstrukcja wypadku).