Polityka prywatności i Cookies | Grupa Prawna TOGATUS

Polityka prywatności i Cookies

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Grupa Prawna Togatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61 lok.308, 01-031 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292847, posiadająca numer NIP: 7393659141 zwana dalej „GP Togatus”.

Informacje ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej w domenie www.gptogatus.pl jest GP Togatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „GP Togatus”.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 3. Strona internetowa – strona www, która wyświetla się Użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.
 4. oderatorem strony internetowej jest GP Togatus.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Przetwarzamy dane osobowe m. in. w celu:
 • realizacji świadczonych przez GP Togatus usług i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • spełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa w zakresie danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wysyłania newsletterów, powiadomień, informacji o zmianach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • obsługi próśb Klientów, które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) za pomocą formularzy email oraz aplikacji czater, platform płatniczych,
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być zleceniobiorcy świadczący na rzecz Kancelarii usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Zastosowanie regulaminu korzystania z serwisu i polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których GP Togatus, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
 2. GP Togatus realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.gptogatus.pl jest dobrowolne.
 2. Podczas wczytywania stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co GP Togatus może nie mieć wpływu.
 3. Dane nie będą widoczne dla innych i nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.
 4. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.

Polityka Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej GP Togatus. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.comlub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu, możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych i celu przetwarzania.

Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda może zostać cofnięta.
 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: wysłać maila bezpośrednio do GP Togatus na adres: kancelaria@gptogatus.pl.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Retencja przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. W procesie rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzania procesu rekrutacji lub okres wskazany w wyrażonej zgodzie (w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych).

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IODO – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wysłanie maila bezpośrednio do GP Togatus na adres: kancelaria@gptogatus.pl.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedzialność

 1. GP Togatus odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. GP Togatus zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową, jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną GP Togatus. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie Administrator stron www, do których są kierowane.
 4. GP Togatus zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności.