Kluczowa Kadra | Grupa Prawna TOGATUS

Kluczowa Kadra

W skład kadry Grupy wchodzi ponad 100 fachowców, w szczególności prawników i menadżerów, którzy swoimi kompetencjami mają zapewnić wysoki poziom profesjonalnej usługi prawnej. Kluczowa kadra to szefowie poszczególnych departamentów prawnych oraz managerowie i specjaliści z zakresu dziedzin niezbędnych w swej realizacji do wysokiej jakości świadczenia usług.

Poniżej trzon naszego zespołu.