TOGATUS | KORZYSTNY WYROK TSUE WS. FRANKOWICZÓW | Grupa Prawna TOGATUS

TOGATUS | KORZYSTNY WYROK TSUE WS. FRANKOWICZÓW

Zapadł korzystny wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów. Umowy kredytowe będzie można unieważniać !!!

Po 2000 roku wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu hipotecznego we frankach celem zakupu własnej nieruchomości. Dużo z kredytobiorców nie miało wyjścia albowiem tylko w tej walucie mogli uzyskać kredyt, który miał być o wiele korzystniejszy od kredytów złotówkowych. Od kilku lat obserwujemy stałe umacnianie się szwajcarskiej waluty względem polskiego złotego co sprawia, iż kredytobiorcy często zobowiązani są do spłaty dużo wyższych rat kredytowych niż te, które mogli przewidzieć w dniu podpisania umowy.

Dnia 3 października 2019 roku TSUE wydał wyrok na wskutek pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału przez polski sąd. Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Zdaniem strony powodowej, Bank wprowadzał klientów w błąd stosując tzw. niedozwolone klauzule umowne, a umowy kredytowe zawierane przez Banki były po prostu sprzeczne z przepisami prawa bankowego, jak również samą naturą kredytu. W orzeczeniu Trybunał wskazał, iż w przypadku kredytów indeksowanych do walut, niedozwolone klauzule nie mogą być zastępowane ogólnymi przepisami prawa cywilnego. Umowa po usunięciu niedozwolonych zapisów, będzie wciąż obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie zgodna z prawem. Jednocześnie Trybunał podkreślił, iż prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie w unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach w całości. Choć orzeczenie TSUE nie wpływa bezpośrednio na inne postępowania sądowe dotyczące kredytów frankowych, na pewno będzie istotną wskazówką, którą będzie kierował się polski wymiar sprawiedliwości.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego będącego stroną umowy kredytowej we frankach? To konsument będzie decydował co jest dla niego korzystniejsze. Właśnie dlatego orzeczenie TSUE należy przyjąć z aprobatą, gdyż to właśnie Trybunał kolejny raz podkreślił rolę konsumenta w systemie ekonomicznoprawnym.

Grupa Prawna Togatus