Wygrane Sprawy | Grupa Prawna TOGATUS

Wygrane Sprawy

mec. Wymentowska wygrała sprawę prowadzoną w trybie Konwencji Haskiej

mec. Wymentowska wygrała sprawę prowadzoną w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980 r. Prawnik Grupy Prawnej Togatus mec. Aleksandra Wymentowska reprezentując uczestniczkę postępowania zainicjowanego przez wnioskodawcę w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów…

Więcej...

mec. Lewandowski i Jaworski uchronili od niesłusznego oskarżenia nauczyciela

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Marek Lewandowski oraz Artur Jaworski doprowadzili do umorzenia postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przeciwko nauczycielowi niesłusznie oskarżonemu o uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie nietykalności cielesnej ucznia. Nauczyciel reprezentowany przez prawników siłą odciągnął i…

Więcej...

mec. Sobczak wyegzekwował zwrot nienależnie pobranej nagrody rocznej

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Paweł Sobczak w trakcie prowadzonego audytu prawnego w jednej ze spółek handlowych, zwrócił uwagę na budzący prawne wątpliwości fakt przyznania poprzedniemu Prezesowi Zarząd nagrody rocznej w wysokości 20 000 zł. Dokonując szczegółowej analizy prawnej wskazanej sytuacji…

Więcej...

mec. Borsukiewicz pozytywnie zakończył proces o uchylenie kary dyscyplinarnej

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Jacek Borsukiewicz skutecznie zakończył kilkuletnie postępowanie o uchylenie kary dyscyplinarnej z tytułu ujawnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym. Postępowanie toczyło się we wszystkich instancjach odwoławczych – Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, a następnie w Sądzie Apelacyjnym.…

Więcej...

mec. Wisiński odniósł sukces w długoletnim sporze z biurem podróży

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Patryk Wisiński pozytywnie zakończył proces z jednym z biur podróży. Przedmiotem sporu między stronami było wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. W toku procesu dzięki prezentowanej argumentacji stwierdzono, iż strona powodowa w pełni wywiązała się…

Więcej...

mec. Trojanowski i Malczyk wygrali sprawę na rzecz Skarbu Państwa

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski i Iwona Malczyk reprezentując jeden z Oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych skutecznie doprowadzili do zmiany postanowienia Sądu I instancji, w którym orzeczono o zasiedzeniu przez osobę trzecią atrakcyjnej nieruchomości położonej na Mazurach, która stanowiła…

Więcej...

mec. Sobczak udowodnił bezzasadne nałożenie kary przez sieć telekomunikacyjną

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Paweł Sobczak zajmował się sprawą klienta operatora usług telekomunikacyjnych, który zwrócił się o pomoc prawną podnosząc, iż po zawarciu z operatorem umowy wbrew poczynionym ustaleniom operator naliczył mu abonament w zawyżonej wysokości. Mecenas Paweł Sobczak…

Więcej...

mec. Borsukiewicz zakończył ugodą spór o odszkodowanie za kradzież pojazdu

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Jacek Borsukiewicz skutecznie zakończył kilkuletni spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o zapłatę odszkodowania z tytułu kradzieży luksusowego pojazdu. Sprawa została zakończona ugodą na podstawie, której klient uzyskał 100 % żądanego świadczenia, rezygnując jedynie z części odsetek.

Więcej...

mec. Wisiński uzyskał odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Patryk Wisiński z sukcesem zakończył batalię sądową wyrokiem zasądzającym odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadek samochodowy. Blisko trzyletni proces pozwolił w pełni pokryć utracone korzyści przez poszkodowanego. Wielokrotne zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego oraz prezentowana argumentacja…

Więcej...