Wygrane Sprawy | Grupa Prawna TOGATUS

Wygrane Sprawy

mec. Borsukiewicz zakończył ugodą spór o odszkodowanie za kradzież pojazdu

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Jacek Borsukiewicz skutecznie zakończył kilkuletni spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o zapłatę odszkodowania z tytułu kradzieży luksusowego pojazdu. Sprawa została zakończona ugodą na podstawie, której klient uzyskał 100 % żądanego świadczenia, rezygnując jedynie z części odsetek.

Więcej...

mec. Wisiński uzyskał odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Patryk Wisiński z sukcesem zakończył batalię sądową wyrokiem zasądzającym odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadek samochodowy. Blisko trzyletni proces pozwolił w pełni pokryć utracone korzyści przez poszkodowanego. Wielokrotne zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego oraz prezentowana argumentacja…

Więcej...

mec. Lewandowski i Jaworski uchronili członków zarządu przed odpowiedzialnością

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Marek Lewandowski oraz Artur Jaworski obronili byłych członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed próbą obciążenia ich zaległymi podatkami od osób fizycznych nieopłaconymi przez samą spółkę. Pomimo, iż sami członkowie byli również poszkodowanymi przez spółkę,…

Więcej...

mec. Pazdyga udowodnił niewinność w związku z rozbojem

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Andrzej Pazdyga zakończył postępowanie dotyczące zawiadomienia o rozboju, które wpłynęło do Prokuratury. W sprawie chodziło o to, że pokrzywdzony zgłosił, iż wychodząc z dyskoteki został napadnięty i zabrano mu kilka tysięcy złotych. Pobity wskazał, iż…

Więcej...

mec. Pazdyga uzyskał kilkusettysięczne odszkodowanie za wypadek przy pracy

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Andrzej Pazdyga prowadził sprawę dotyczącą sytuacji, w której podczas robót leśnych na dokonującego wyrębu pracownika spadł konar, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel pracodawcy odmówił wypłaty zadośćuczynienia wskazując, że pokrzywdzony zachował się podczas prac rażąco…

Więcej...

mec. Trojanowski i Malczyk dowiedli, iż pracodawca zasadnie rozwiązał umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski i Iwona Malczyk skutecznie zakończyli spór pracowniczy pomiędzy pracodawcą, którego reprezentowali a pracownikiem w sprawie o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd I instancji przywrócił Powoda do pracy…

Więcej...

mec. Trojanowski wyegzekwował 6 mln złotych

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski skutecznie zakończył kilkuletnie postępowanie o zapłatę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ponad 6 milionów złotych. Jednostka samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu) starała się przez kilka lat wyegzekwować karę umowną z…

Więcej...