Togatus | dyr. Korganowski o porwaniach rodzicielskich | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | dyr. Korganowski o porwaniach rodzicielskich

Często zdarza się, że konflikty między rodzicami doprowadzają do porwania dziecka przez jednego z nich.

Mówimy wtedy o  zagrożeniu , tzw. porwaniu rodzicielskim, tj. sytuacji, w której rodzice mają równe prawa rodzicielskie bądź mogą na równi decydować o miejscu pobytu dziecka, a dziecko zostaje zabrane przez jednego z rodziców spod opieki i bez zgody drugiego z nich.

Jakie niesie to za sobą konsekwencje?

Dla osoby małoletniej, takie doświadczenie wpływa negatywnie na jej stan emocjonalny i jej przyszłe życie, powoduje brak poczucia bezpieczeństwa i może pozostawić trwały ślad w jej psychice. A pamiętać powinniśmy iż dziecko nigdy nie powinno padać ofiarą konfliktów oraz rozgrywek osobistych między rodzicami. Pomijając aspekt prawny – uprowadzenie lub porwanie rodzicielskie jest wydarzeniem traumatycznym dla psychiki młodego człowieka.

Kiedy najczęściej dochodzi do takich sytuacji?

Gdy pomiędzy rodzicami dziecka powstają konflikty, których konsekwencją jest odebranie małoletniego przez jednego z nich, kwestia samego uprowadzenia zatraca charakter wyłącznie kryminalny i staje się przedmiotem rozważań w oparciu o przepisy prawa rodzinnego.

Istnieją określone sytuacje,  które wpływają na zwiększenie zagrożenia uprowadzeniem lub porwaniem rodzicielskim dziecka. Taką sytuacją jest między innymi rozpad małżeństwa. Zdarza się, że sąd w sytuacji rozwodu czy separacji, przyznaje opiekę rodzicielską tylko jednemu z rodziców. W związku z tym zaistniałe konflikty stają się często przyczyną do rozgrywek pomiędzy rodzicami, których ofiarą pada dziecko.

Czy to już porwanie rodzicielskie?

Jeśli w przeszłości zdarzało się rodzicowi nie przekazywać dziecka w określonym dniu oraz godzinie, jeśli nadużywał zaufania drugiego rodzica, nie stosując się do umówionego planu spotkań, zabierając potomka na dłuższe wakacje bez zgody drugiego rodzica może to świadczyć, iż niestosujący się do ustaleń rodzic będzie próbował zatrzymać dziecko przy sobie.

Co zrobić, gdy dziecko zostanie porwane?

Kiedy zorientujemy się, że nasze dziecko nie wraca  i sytuacja okaże się poważna bądźmy pewni, że doszło do uprowadzenia dziecka. W pierwszej kolejności należy udać się na najbliższy posterunek policji. Wielokrotnie  w progu naszego biura  detektywistycznego Top Detektyw stawał zrozpaczony rodzic, który prosił o pomoc w odszukaniu dziecka. Nasi licencjonowani detektywi zawsze do tego typu spraw, podchodzą z dużym zaangażowaniem i czujnością. Liczba uprowadzeń jest ogromna, jednak w ocenie naszych pracowników większość spraw kończy się pozytywnie. Czasami praca nad niektórymi trwa dość długo, ale zawsze jest warta poświęconego czasu po to  aby na twarzy rodzica zarysował się szczęśliwy uśmiech.

Pamiętajmy: Dziecko nigdy nie powinno padać ofiarą konfliktów oraz rozgrywek osobistych między rodzicami. Pomijając aspekt prawny- uprowadzenie lub porwanie rodzicielskie jest wydarzeniem traumatycznym dla psychiki młodego człowieka.

Dariusz Korganowski | Dyrektor Śledźtw i Bezpieczeństwa Grupa Prawna Togatus