Optymalizacja podatkowa i audyty podatkowe - GP Togatus

Audyty prawne, podatkowe i optymalizacja podatkowa

Grupa Prawna Togatus podejmuje się przeprowadzenia audytów prawnych, audytów podatkowych oraz innych audytów obejmujących między innymi sferę prawną prowadzonej działalności (due diligence).

Audyt prawny – rodzaje i zakres działania

Audyt prawny jest analizą prawną mającą za zadanie ustalenie stanu danego podmiotu w obowiązującym otoczeniu prawnym, podatkowym i gospodarczym. W zależności od tego, w jakim celu przeprowadzany jest audyt – czy jest to audyt związany z ustaleniem aktualnego stanu podmiotu i zagrożeń obecnie występujących, czy też audyt związany z transakcją – odpowiednie procesy i narzędzia będą w tym audycie zastosowane.

Jeżeli audyt ma za zadanie uchronić przed niebezpieczeństwami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem podmiotu w kontekście obowiązujących przepisów prawa, celem audytu jest przede wszystkim określenie zagrożeń wynikających z niedostosowania lub niewłaściwego dostosowania się podmiotu do aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Następnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i narzędzi, by było to optymalne dla podmiotu, jednocześnie nie obciążając go w zbędnym zakresie.

Jeżeli zaś jest to audyt związany z transakcją, audyt ma na celu ustalenie, w jakim zakresie prawnym występują zagrożenia i czego one dotyczą.

Nasi prawnicy – z racji doświadczenia w świadczeniu usług na rzecz bardzo dużych i skomplikowanych podmiotów funkcjonujących w sferze finansów publicznych, jak i sferze finansów prywatnych – są w stanie podjąć się najbardziej skomplikowanych audytów całej działalności podmiotu, jej części lub też poszczególnych projektów.

Czemu służy audyt podatkowy?

Wykorzystując wiedzę naszych ekspertów prawnych, jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt podatkowy dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych uwzględniający specyfikę przepisów obejmujących te podmioty i wprowadzić optymalne zmiany dotyczące opodatkowania. Nasze usługi dotyczące audytów i optymalizacji podatkowej polegają na opracowaniu najkorzystniejszej strategii dla Klienta, która zapewni mu poprawę wyniku finansowego firmy w zgodzie z prawem.

Optymalizacja podatkowa dla dobra Twojej firmy

Wykorzystujemy swoją wiedzę do zapewnienia przedsiębiorcom optymalnych opłat podatkowych. Dzięki znajomości przepisów podatkowych tworzymy takie optymalizacje, dzięki którym skutecznie obniżamy opłaty i gwarantujemy poprawę sytuacji finansowej w firmie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.