Doradztwo Prawne i Reprezentacja | Grupa Prawna TOGATUS

Doradztwo Prawne i Reprezentacja

Doradztwo prawne to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów czy reprezentowanie w sądzie, ale także działania mające na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa. Prawnik radzi, jak zabezpieczyć prawne i finansowe interesy swoich klientów, a także pomaga w zrozumieniu zawiłości przepisów oraz znalezieniu najlepszego rozwiązania problemu.

Grupa Prawna Togatus od wielu lat prowadzi kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa dla:
• klientów biznesowych, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność o zasięgu krajowym i zagranicznym,
• podmiotów prowadzących małe firmy,
• klientów indywidualnych,
• instytucji publicznych.

Szczególnym zainteresowaniem naszych klientów cieszy się doradztwo prawne dla firm. Dodatkowo proponujemy również naszym klientom reprezentowanie w sądzie.

Doradztwo prawne dla firm

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa. Doradztwo prawne dla firm może polegać zarówno na doraźnym wsparciu, jak i na stałej, kompleksowej współpracy. Doradztwo prawne dla przedsiębiorców obejmuje wszystkie dziedziny prawa – począwszy od prawa cywilnego, poprzez prawo administracyjne, prawo karne, prawo pracy, a skończywszy na prawie gospodarczym.

Wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Zakres wsparcia uzależniony jest od potrzeb Klienta i obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od jej rejestracji, poprzez przygotowanie dokumentów niezbędnych do jej prowadzenia, a także pomoc w bieżących sprawach, reorganizację, przekształcenia, połączenia, podział, aż po jej zakończenie, w tym upadłość. Stałe doradztwo prawne dla przedsiębiorców pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji zarówno prawnych, jak i finansowych wynikających z nieznajomości prawa.

Reprezentowanie w sądzie

Doradztwo prawne świadczone przez Grupę Prawną Togatus to także reprezentowanie klienta w sądzie. Nasi prawnicy od wielu lat skutecznie reprezentują klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych we wszystkich instancjach w postępowaniach przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi i sądami okręgowymi) i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej oraz w kontaktach z osobami trzecimi lub innymi podmiotami prawa.

Opracowanie ekspertyz prawnych

Pod pojęciem doradztwo prawne kryje się także opracowywanie ekspertyz prawnych. Mają one na celu ukazanie danego stanu faktycznego poprzez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a także wskazują na ryzyka oraz zagrożenia prawne i finansowe, a ponadto wskazują procedury prawne i rozwiązania, które pozwolą uzyskać pożądany efekt. Świadczone przez nas doradztwo prawne dla przedsiębiorców gwarantuje ekspertyzy i opracowania, które sporządzone są profesjonalnie i wnikliwie w odniesieniu do właściwego stanu prawnego.
Szeroki zakres usług i możliwości, a także wieloletnie doświadczenie sprawia, że doradztwo prawne, które proponujemy, jest rozwiązaniem kompleksowym, gwarantującym bezpieczeństwo prawne, jak i finansowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.