Doradztwo Prawne i Reprezentacja | Grupa Prawna TOGATUS

Doradztwo Prawne i Reprezentacja

Doradztwo prawne to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów czy reprezentowanie w sądzie, ale także działania mające na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa. Prawnik radzi, jak zabezpieczyć prawne i finansowe interesy swoich klientów, a także pomaga w zrozumieniu zawiłości przepisów oraz znalezieniu najlepszego rozwiązania problemu.

Kancelarie Grupy Prawnej Togatus od wielu lat prowadzi kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa dla:
• klientów biznesowych, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność o zasięgu krajowym i zagranicznym,
• podmiotów prowadzących małe firmy,
• klientów indywidualnych,
• instytucji publicznych.

Doradztwo prawne dla firm

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa. Doradztwo prawne dla firm może polegać zarówno na doraźnym wsparciu, jak i na stałej, kompleksowej współpracy. Doradztwo prawne dla przedsiębiorców obejmuje wszystkie dziedziny prawa – począwszy od prawa cywilnego, poprzez prawo administracyjne, prawo karne, prawo pracy, a skończywszy na prawie gospodarczym.

Wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Zakres wsparcia uzależniony jest od potrzeb Klienta i obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od jej rejestracji, poprzez przygotowanie dokumentów niezbędnych do jej prowadzenia, a także pomoc w bieżących sprawach, reorganizację, przekształcenia, połączenia, podział, aż po jej zakończenie, w tym upadłość. Stałe doradztwo prawne dla przedsiębiorców pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji zarówno prawnych, jak i finansowych wynikających z nieznajomości prawa.

Reprezentowanie w sądzie

Doradztwo prawne świadczone przez prawników kancelarii Grupy Prawnej Togatus to także reprezentowanie klienta w sądzie. Prawnicy Togatus od wielu lat skutecznie reprezentują klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych we wszystkich instancjach w postępowaniach przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi i sądami okręgowymi) i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej oraz w kontaktach z osobami trzecimi lub innymi podmiotami prawa.

Opracowanie ekspertyz i badanie ryzyka

Pod pojęciem doradztwo prawne kryje się także opracowywanie ekspertyz, które mają na celu ukazanie danego stanu faktycznego poprzez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a także wskazują na ryzyka oraz zagrożenia prawne i finansowe, a ponadto wskazują procedury prawne i rozwiązania, które mogą pozwolić na zbliżenie do uzyskania pożądanego efektu. Świadczone przez nas doradztwo dla przedsiębiorców gwarantuje ekspertyzy i opracowania, które sporządzone są profesjonalnie i wnikliwie w odniesieniu do właściwego stanu prawnego i biznesowego.
Szeroki zakres usług i możliwości, a także wieloletnie doświadczenie sprawia, że doradztwo, które proponujemy, jest rozwiązaniem kompleksowym, gwarantującym bezpieczeństwo prawne, jak i finansowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.