Szkolenia prawne: prawo pracy, budowlane, zamówień publicznych i autorskie

Szkolenia prawne

Ignorantia iuris nocet to jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, mówiąca o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, codziennie w życie wchodzą nowe przepisy, nie zawsze zrozumiałe. Śledzenie wszystkich zmian i próba zrozumienia ich w kontekście obowiązującego porządku prawnego, bardzo często okazuje się pracochłonna i nieskuteczna, dlatego tak ważne są szkolenia prawne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Grupa Prawna Togatus organizuje oraz prowadzi szkolenia prawnicze, które mają na celu zapoznanie uczestników z danym zagadnieniem prawnym. Szkolenia dla prawników prowadzone są ze wszystkich dziedzin prawa. Zrozumienie konstrukcji danego zagadnienia prawnego pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych, a co za tym idzie, również finansowych.

Zakres tematyczny szkoleń prawniczych:

Grupa Prawna Togatus oferuje klientom szkolenia prawne w następującym zakresie:
• prawo pracy,
• prawo administracyjne,
• prawo budowlane,
• prawo autorskie,
• prawo celne,
• prawo energetyczne,
• prawo farmaceutyczne,
• prawo wodne,
• i wiele innych.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń prawnych

Od wielu lat opracowujemy i prowadzimy szkolenia prawnicze w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych prawników, co pozwala na zaproponowanie naszym klientom szerokiego wachlarza tematów szkoleń. W trakcie szkoleń dla prawników, dzięki doświadczeniu prowadzących, wiedza o trudnych zagadnieniach prawnych przekazywana jest w przystępny sposób. Zatrudniamy szereg ekspertów z różnych dziedzin prawa, co pozwala nam na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń prawnych o nawet najbardziej specjalistycznej tematyce.

Indywidualne podejście do klienta

Szkolenia dla prawników są przygotowywane na podstawie indywidualnych potrzeb klienta oraz dopasowywane do danego zagadnienia prawnego i grupy odbiorców. Pozwala to uczestnikom szkoleń prawnych na skuteczniejsze przyswajanie materiału, który jest omawiany w trakcie spotkania. Problemy prawne omawiane są w kontekście całego obowiązującego porządku prawnego, dzięki czemu zrozumienie działania danej instytucji prawnej staje się łatwiejsze.
Z uwagi fakt, iż kancelarie wchodzące w skład Grupy Prawnej Togatus znajdują się w większości dużych miast w Polsce, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju.
Posiadane przez nas doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa oraz wiedza teoretyczna i praktyczna naszych prawników pozwala nam na prowadzenie szkoleń prawniczych, na których wiedza przekazywana jest w sposób przystępny i łatwy do przyswojenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.