Windykacja należności: zarządzanie i obrót wierzytelnościami oraz windykacja sądowa należności bankowych - GP Togatus

Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja należności

Windykacja to działania mające na celu dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja należności to działania polubowne w ramach postępowania przedsądowego, a także windykacja sądowa. Odróżnić natomiast od windykacji należy zarządzanie wierzytelnościami, które jest pojęciem szerszym i stanowi spójny proces postępowania z każdą należnością już od momentu jej powstania.

Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja należności, w tym windykacja należności bankowych, to jedne z kluczowych usług świadczonych w ramach Togatus. Mają one na celu zabezpieczenie interesów finansowych klientów poprzez wykorzystanie sprawdzonych środków ściągania należności. Windykacja jest możliwa również w przypadku podmiotów zagranicznych.

Windykacja należności i zarządzanie wierzytelnościami – dla kogo?

Problem przeterminowanych płatności dotyka zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Odpowiednie zabezpieczenie w zakresie terminowej zapłaty należności przez dłużnika ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku klientów biznesowych. Opóźnienie płatności może spowodować utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa, a w efekcie nawet upadłość.

Windykacja – zakres usług

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie windykacji należności. Należą do nich między innymi:

• zarządzanie wierzytelnościami,
• działania terenowe,
• windykacja polubowna,
• windykacja sądowa,
• windykacja należności bankowych.

Rozwiązujemy również spory z firmami zagranicznymi i osobami spoza terytorium RP.

Zarządzanie wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami to całokształt działań podejmowanych już od momentu powstania wierzytelności, mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych klienta. Działania te w sposób efektywny i kompleksowy pozwalają na skuteczne zarządzanie należnościami, a co za tym idzie – na uniknięcie problemów z nieregularnymi płatnościami.

Działania terenowe

Grupa Prawna Togatus proponuje także usługę wywiadu gospodarczego. Dzięki informacjom uzyskanym przez konsultantów terenowych i detektywów jesteśmy w stanie ocenić ryzyko zawieranej transakcji oraz podjąć kroki mające na celu uniknięcie nawiązania niekorzystnej dla przedsiębiorstwa współpracy.

Windykacja polubowna

Pierwszym krokiem w przypadku problemu z nieregularnymi płatnościami jest windykacja polubowna. Jej celem jest windykacja należności w jak najkrótszy czasie. Windykacja ta obejmuje szereg działań indywidualnie dopasowywanych do klienta. Nasze doświadczenie i wysoka skuteczność podejmowanych kroków pozwala na uniknięcie powstania większych zaległości oraz odzyskanie należności.

Windykacja sądowa

Zdarza się, że windykacja należności na etapie przedsądowym nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest windykacja sądowa, która pozwala na dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszych prawników pozwala na podejmowanie działań, dzięki którym windykacja jest przeprowadzana w możliwie najkrótszym czasie.

Windykacja należności bankowych

Grupa Prawna Togatus proponuje współpracę również bankom, które często taką sferę swojej działalności, jaką jest windykacja należności bankowych, preferują zlecić podmiotom wyspecjalizowanym i doświadczonym w tego typu działaniach. W ramach naszych usług dostępna jest również windykacja należności zabezpieczonych hipoteką.
Windykacja – porady dla osób zadłużonych
Udzielamy także porad prawnych osobom zadłużonym, wobec których prowadzona jest windykacja należności, w tym windykacja sądowa. Pomagamy w rozwiązaniu sporu z wierzycielem od jego początku, kiedy możliwa jest jeszcze windykacja polubowna.
Windykacja należności i zarządzanie wierzytelnościami mają kluczowe znaczenie dla osób prywatnych i firm. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Zapraszamy do kontaktu z naszymi kancelariami działającymi na terenie całej Polski.