mec. Pazdyga uzyskał kilkusettysięczne odszkodowanie za wypadek przy pracy | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Pazdyga uzyskał kilkusettysięczne odszkodowanie za wypadek przy pracy

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Andrzej Pazdyga prowadził sprawę dotyczącą sytuacji, w której podczas robót leśnych na dokonującego wyrębu pracownika spadł konar, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel pracodawcy odmówił wypłaty zadośćuczynienia wskazując, że pokrzywdzony zachował się podczas prac rażąco lekkomyślnie. Sprawa trafiła do sądu, w którym m.in. powołano biegłego z zakresu BHP. Opinia okazała się niekorzystna dla klienta. Dopiero wskutek jej zakwestionowania przez mec. A. Pazdygę kolejny biegły wykazał zaniedbania pracodawcy. Sąd ostatecznie zasądził kilkaset tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego tytułem stałej renty, zadośćuczynienia, zwrotu opłat za leczenie, rehabilitacje jak i kosztów przebudowania mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ubezpieczyciel zrezygnował z odwołania od wyroku.