mec. Trojanowski i Malczyk dowiedli, iż pracodawca zasadnie rozwiązał umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Trojanowski i Malczyk dowiedli, iż pracodawca zasadnie rozwiązał umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski i Iwona Malczyk skutecznie zakończyli spór pracowniczy pomiędzy pracodawcą, którego reprezentowali a pracownikiem w sprawie o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd I instancji przywrócił Powoda do pracy oraz zasądził na jego rzecz wynagrodzenie w wysokości ponad 160.000 zł mimo, iż pracownik dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych m.in. poświadczył nieprawdę oraz złamał szereg procedur obowiązujących u pracodawcy, do których stosowania był zobligowany. Po przedstawionych  obszernych zarzutach w wywiedzionej przez mecenasów apelacji w II instancji  Sąd dostrzegł szereg błędów popełnionych przez Sąd niższej instancji i wyrok został zmieniony poprzez orzeczenie na rzecz Powoda jedynie trzymiesięcznego odszkodowania, a to jedynie z tego względu, że rozwiązanie umowy o pracę z Powodem nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa tj. pracodawca nie dochował miesięcznego terminu do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia od czasu dowiedzenia się o przyczynach uzasadniających takie rozwiązanie umowy o pracę.