Bogdan Muzyczuk

Stanowisko: Radca Prawny

E-mail: muzyczuk@togatus.pl

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1993 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, a w latach 2001-2014 jego Prezes. W przeszłości arbiter w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz arbiter w komisji prawa autorskiego przy Ministrze Kultury. Członek rady redakcyjnej Kwartalnika Casus. Prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W czasie wolnym czyta, słucha, wędkuje, biega, gotuje.