Cezary Romanowski | Grupa Prawna TOGATUS

Cezary Romanowski

Stanowisko: Radca Prawny

E-mail: romanowski@togatus.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach programu Erasmus część studiów odbywał w Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych oraz w administracji publicznej.