Dariusz Korganowski

Stanowisko: Dyrektor Śledztw i Bezpieczeństwa

E-mail: biuro@dariuszkorganowski.pl

Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, absolwent Szkoły Policji w Pile, Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi. Student Wydziału Prawa Administracyjnego w Gdańsku.
Były funkcjonariusz Policji pionów kryminalnych dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych. Doradca oraz konsultant dla kilku podmiotów biznesowych w Polsce i za granicą w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji oraz audytu wewnętrznego. Konsultant w sprawach zagrożeń terrorystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz licencjonowany detektyw. Ukończył szkolenia z zakresu spraw bezpieczeństwa globalnego i indywidualnego. Specjalista bezpieczeństwa dużych imprez masowych oraz zabezpieczenia obiektów. Członek IKD ( International Federation of Associations of Private Detectives ) oraz  działacz w IPA ( International Police Association ).  Założyciel firmy Top Detektyw działającej na terenie całej Europy i współpracującej z najlepszymi specjalistami branży detektywistyczno – prawnej.