Jacek Mrozek | Grupa Prawna TOGATUS

Jacek Mrozek

Stanowisko: Adwokat | Audytor

E-mail: jacek.mrozek@togatus.pl

Audytor z uprawnieniami Ministerstwa Finansów. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora. Absolwent studiów podyplomowych: MBA, zarządzanie samorządem terytorialnym, finanse i rachunkowość, kontrola i nadzór w administracji publicznej oraz stosunki międzynarodowe i dyplomacja.

Przez kilkanaście lat zajmował stanowiska kierownicze w administracji państwowej (samorządowej i rządowej), w tym stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Członkiem Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także Profesorem Nadzwyczajnym oraz Kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Autor 70 publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników, skryptów akademickich, bibliografii, artykułów i recenzji. Członek wielu towarzystw naukowych tj: Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. Redaktor tematyczny działu „Nauki o administracji” czasopisma naukowego „Civitas et Lex”.