Jerzy Bogacz | Grupa Prawna TOGATUS

Jerzy Bogacz

Stanowisko: Ekspert ds. restrukturyzacji

E-mail: jerzy.bogacz@togatus.pl

Ekspert w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Wieloletni syndyk oraz licencjonowany zarządca nieruchomości, który od 1992 roku przeprowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, naprawczych i układowych podmiotów gospodarczych z różnych branż o różnej wielkości, w tym dużych przedsiębiorstw o ważnym znaczeniu dla gospodarki takich jak: Polski Holding Obrony Sp. z o.o. ( d.Bumar), Unitra S.A., Mazur Look International Sp. z o.o.. W wielu przypadkach utrzymał przedsiębiorstwo w ruchu, utrzymując zatrudnienie w stopniu pozwalającym na utrzymanie produkcji, co potem umożliwiło pozyskanie nowych inwestorów, a w rezultacie na późniejszy rozwój tych przedsiębiorstw. Współpracował z jednostkami państwowymi prowadząc między innymi postępowania prywatyzacyjne i sanacyjne. Od 1995 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Syndyków i Likwidatorów w Olsztynie, a następnie objął funkcje Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Syndyków i Likwidatorów w Warszawie. Od kilku lat Wiceprezydent Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków w Warszawie.

Aktualnie zajmuje się doradztwem i zarządzaniem w przedsiębiorstwach w sytuacji kryzysowej oraz naprawczej.