Karol Majewski

Stanowisko: Biegły rewident, CFE

E-mail: karol.majewski@togatus.pl

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów w Stowarzyszeniu Księgowych. Studiował również w Paryżu.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów sprawdzających, audytów śledczych, finansowych i wewnętrznych oraz projektów due diligence. Jest  biegłym rewidentem oraz biegłym ds. zapobiegania nadużyciom (CFE – Certified Fraud Examiner). Należy do amerykańskiego stowarzyszenia ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Realizował projekty dla firm z branż: e-commerce, private equity, branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, transportowej, medycznej, FMCG, reklamowej oraz sektora państwowego (w tym spółki komunalne).

Pracował jako projekt menadżer w Deloitte (dział śledczy) i w Mazars Audyt. Będąc w Komisji Nadzoru Finansowego, nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zdobywał doświadczenie pracując w Belgii i Hiszpanii.