Kinga Oklińska | Grupa Prawna TOGATUS

Kinga Oklińska

Stanowisko: Prawnik | Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych | Audytor Wewnętrzny

E-mail: oklinska@togatus.pl

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2015 roku związana z Togatus Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy. Odpowiada za planowanie, koordynacje działań związanych z przetargami jak również utrzymuje stały kontakt z podmiotami współpracującymi z Grupą Prawną Togatus. Została wpisana do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO/IEC 27001:2017. Dodatkowo pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz podmiotów współpracujących z Grupą Prawną Togatus. Stale pogłębia swoją wiedzę na licznych kongresach, szkoleniach i konferencjach.