Klaudia Gzinka

Stanowisko: Aplikant Radcowski | Inspektor Ochrony Danych

E-mail: gzinka@togatus.pl

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wolontariusz w Fundacji Togatus Pro Bono gdzie jest również autorką materiałów edukacyjnych. Uczestniczka Koła Naukowego Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego w ramach, którego występowała na wielu konferencjach naukowych. Obecnie koncentruje się na pogłębianiu wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.