Krzysztof Gołaszewski | Grupa Prawna TOGATUS

Krzysztof Gołaszewski

Stanowisko: Radca Prawny | Doradca restrukturyzacyjny

E-mail: krzysztof.golaszewski@togatus.pl

Radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, został wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, cywilnym i handlowym. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Szczególny obszar jego zainteresowań dotyczy zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek. Posiada doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
W wolnych chwilach aktywnie spędzający czas na boisku piłkarskim, w dorobku posiada tytuł Mistrza Polski Radców Prawnych w halowej piłce nożnej. Fascynat literatury historycznej.