Marcin Konieczny | Grupa Prawna TOGATUS

Marcin Konieczny

Stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

E-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl

Doktor nauk prawnych, specjalność kryminalistyka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Policji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach administracji niezespolonej. Specjalizuje się w szeroko rozumianych aspektach bezpieczeństwa, w szczególności w ochronie danych osobowych.

Posiada poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych NATO i UE.

Wolny czas spędza aktywnie, biega i pływa.