Monika Bark

Stanowisko: Aplikant Radcowski | Inspektor Ochrony Danych

E-mail: bark@togatus.pl

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pism procesowych, praktycznych aspektów przygotowywania umów a także z zakresu Public Relations. Pogłębia swoje zainteresowania związane z prawem cywilnym, prawem ochrony danych osobowych oraz prawem autorskim. Swoje doświadczenie koncentruje poprzez prowadzenie szkoleń i wdrażanie standardów i procedur dot. ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji doradczych z zakresu ochrony danych osobowych w prywatnych przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Aktywnie współpracuje również z Fundacją Togatus Pro Bono, pełniąc rolę wolontariusza, gdzie jest autorką artykułów edukacyjnych z zakresu różnych dziedzin prawa. Wolny czas poświęca na spacery, kryminały oraz spontaniczne wycieczki.