Paweł Romaniuk

Stanowisko: Audytor

E-mail: pawel.romaniuk@togatus.pl

Audytor z poświadczonym certyfikatem Ministra Finansów. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jako audytor wewnętrzny dokonuje m.in. analizy technologii informacyjnych w procesie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności związanych z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej. Opracowuje systemy usprawniania realizacji zadań publicznych przy pomocy kanałów elektronicznych usług publicznych (e-usług). Autor blisko 100 opracowań naukowych z zakresu administracji publicznej, zarządzania publicznego, specyfiki audytowej j i kontrolnej jednostek samorządu terytorialnego.