Paweł Sobczak

Stanowisko: Radca Prawny

E-mail: sobczak@togatus.pl

Radca prawny wpisany na na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pod nr. OL – 1417. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się stosowaniem prawa od 2009 r. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek administracji rządowej takich jak Gmina Miasto Elbląg, Gmina Miasto Olsztyn, Miasto Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz w trakcie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych: Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, PWIK Ostróda Sp. z o.o. Występował w imieniu klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw w licznych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Członek Rady Nadzorczej MABK Sp. z o.o. w Ostródzie oraz w TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku od 04.2018 r. do chwili obecnej. Specjalizuje się w prawie pracy. W czasie wolnym uprawia sport i podróżuje. Interesuje się polityką, historią i sportem.