Sławomir Trojanowski | Grupa Prawna TOGATUS

Sławomir Trojanowski

Stanowisko: Radca Prawny | Ekspert ds. zarządzania

E-mail: trojanowski@togatus.pl

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się stosowaniem prawa od 1998r. W latach 2000-2010 wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego na olsztyńskich uczelniach wyższych, w tym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W swojej karierze zawodowej zdobywał umiejętności pracując w zagranicznych i polskich podmiotach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz biznesowych takich jak.: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Nieruchomości Rolnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Olsztyn, Urząd Miasta Elbląg, Wipasz S.A., FSO S.A., Vindexus S.A., PKS Olsztyn Sp. z o.o. Specjalizuje się w szczególności w reprezentacji w skomplikowanych procesach sądowych oraz we wsparciu prawnym sytuacji kryzysowych i planów strategicznych. Zajmuje się obsługą prawną klientów oraz nadzoruje realizacje usług przez podległych prawników. Od wielu lat sprawuje funkcje nadzorcze zasiadając w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, spółek komunalnych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.