Tobiasz Stefaniec

Stanowisko: Radca Prawny

E-mail: tobiasz.stefaniec@togatus.pl

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i złożył egzamin radcowski. Doświadczenie zdobywał w mazowieckich i świętokrzyskich Kancelariach Prawnych. Świadczy pomoc prawną ukierunkowaną głównie na szeroko rozumiane prawo cywilne i karne. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli z tytułu umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ochroną dóbr osobistych w sporach przeciwko bankom. Publikuje artykuły o tematyce prawniczej w prasie lokalnej. Czas wolny poświęca podróżom i dobrej książce.