Rolnictwo | Grupa Prawna TOGATUS

Rolnictwo

Zespół prawników specjalizujących się w obszarze pomocy prawnej z zakresu rolnictwa świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące w szczególności doradztwo w sprawach z zakresu własności gospodarstw rolnych, dopłat do gospodarstw rolnych, zasad nabywania i zbywania nieruchomości rolnych, nabywania przez rolników uprawnień do emerytury i renty.

Praktyka Kancelarii w zakresie rolnictwa obejmuje:

  • doradztwo prawne w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie umowy darowizny lub dożywocia, zniesienie współwłasności, rozliczanie nakładów finansowych na gospodarstwo rolne, podział majątku wspólnego małżonków z uwzględnieniem rozliczenia gospodarstwa rolnego,
  • sporządzanie wzorów umów dzierżawy gospodarstw rolnych z uwzględnieniem interesów stron, analizę umów o dofinansowanie gospodarstwa rolnego,
  • doradztwo prawne w zakresie eksportu płodów rolnych i owoców, w tym spełniania zasad fitosanitarnych,
  • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń gospodarstw rolnych i odszkodowań za zniszczenie plonów, w tym odszkodowań za zniszczenia dokonane przez dziką zwierzynę,
  • doradztwo prawne w zakresie odzyskiwania należności za płody rolne także spoza granic RP,
  • sporządzanie odwołania od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i innych organów administracji publicznej,
  • reprezentację producentów rolnych we wszystkich sprawach w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej,
  • nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców.

Kierująca praktyką mec. Dorota Nadolna-Jasińska posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej w sprawach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania w rolnictwie.